97 72 17 22 julie.exner@mail.dk

Praxis Julie Exner

Psykoterapeutisk Praxis v/Julie Exner
Møgelvangs Plads 3, 7900 Nykøbing

Gevinsten ligger i, at du kommer tættere på dig selv

At gå i terapi betyder, at man skal turde se et problem i øjnene og erkende, at man ikke bare altid kan klare sig selv!

Smerte og angst kan gøre os handlingslammede og pludselig styre alt vores liv. Stres og depression kan føles uovervindeligt, men ofte er det første skridt til at søge hjælp det sværeste.

At gå i terapi kan være hårdt arbejde, men enhver vil opleve at gå styrket og ’rigere’ ud af en sådan proces.

Gevinsten ligger særligt ved at være kommet tættere på sig selv, hvilket bevirker, at vi kan være tættere og mere autentiske i kontakten med andre.

Psykoterapi betyder
vilje til erkendelse og forandring

Om mig

Jeg er uddannet cand.phil i musikterapi og psykoterapi, samt supplerende uddannelser. Samtaleterapien og musikterapien supplerer hinanden godt, da der nogen gange er brug for metoder, der ikke kun er verbale. Jeg har også en hypnoterapeutisk uddannelse, så jeg kan udføre hypnose, mindfullness, kropsterapeutiske interventioner som supplement til samtalen. Jeg arbejder også på Hospice samt underviser på musikterapi-uddannelsen på Ålborg Universitet. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapiforening og er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab.

Samtaleterapi

Læs mere her

Musikterapi

Læs mere her

Parterapi

Læs mere her

Gruppeterapi

Læs mere her

Hypnoterapi

Læs mere her

Priser

Individuel session 50 min.: Kr. 900,-

Parterapi 1,5 timer: Kr. 1.800,-
Gruppeterapi: Kr. 450,- pr. person pr. session (2 timer)
Betaling
Du kan betale med MobilePay efter endt session. Alternativt sendes faktura ud via e-mail sidst på måneden.
Tilskud
Du kan modtage tilskud fra nogle private forsikringer, dog ikke Sygesikring Danmark.

Terapiformer

Samtaleterapi

Den almindelig samtaleterapi er for det meste en individuel session, hvor man sidder sammen med terapeuten og arbejder med den problematik, man har valgt at søge hjælp til.

Folk henvender sig typisk efter at have haft en samtale med egen læge, der har opfordret til et samtaleforløb evt. sideløbende med en medicinsk behandling for stress, angst eller depression.

Det kan være en krise i ægteskabet, i arbejdslivet eller ting fra fortiden, der har brug for at blive bearbejdet og som i en aktuel situation er poppet op igen.
Det kan være i forbindelse med tab, f. eks. dødsfald eller en personlig krise i anden sammenhæng, at man føler trang til at have et ’trygt rum’ hvor man kan vende og dreje tingene og få mod på en forandring i en fastkørt situation.

Min metode er en blanding af

  1. Psykodynamisk metode, hvor der arbejdes henimod at få et bedre og dybere indblik i sit indre psykiske univers, både i forhold til måder at reagere i relation til andre mennesker på, og afdække ubevidste mønstre der påvirker én tilbage fra opvæksten.
  2. Jeg anvender teknikker i form af kognitiv terapi, hvor der arbejdes med at påvirke fastkørte tankemønstre. Der aftales ofte ’øvelser’ og konkrete tiltag, som man afprøver hjemme og evaluerer under forløbet.
  3. Jeg anvender derudover gængse coachingredskaber, hvor man tager sit liv, sine værdier og prioriteter op til revision med terapeuten som guide.

Unge terapi

Jeg har en del unge i terapi. Det er dels unge i krise og unge med lettere depressioner og angstlidelser.

Derudover har jeg en del års erfaring med terapi ved spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi og overspisning.
Her arbejder jeg med metoder der er gængse og velafprøvede bl.a. med holdepunkt i behandlingen på Center for Spiseforstyrrelser i Risskov/ Århus.

Krisesituation kræver en coach

I arbejdet med store børn og unge har jeg god erfaring med at kunne ’coache’ i en krisesituation og hjælpe til bedre kommunikation med forældre og f. eks. skole eller arbejdspladsen.

Jeg kan meget godt lide at arbejde med unge i små grupper, hvor der kan opleves en stor lettelse ved at møde andre, der har de samme el. lign. problemer som én selv, og hvor man kan føle sig mødt og forstået i et ’beskyttet’ rum.

Musikterapi

I musikterapi bruges musikken som et middel til kontakt og kommunikation. Vi er ofte i kontakt med vores følelser og tanker på en anden og mere fordybet måde end ellers, når vi lytter til musik.

I den form det tilbydes i min praksis, er det hovedsageligt som såkaldt receptiv musikterapi. Metoden som jeg arbejder udfra hedder GIM (Guided imagery and music). Uddannelsen blev færdiggjort med certifikat i 2010 og tilbydes som et alternativ til den almindelige samtaleterapi.

Det kan være enkelte musiklytninger, der indgår som en del i den enkelte terapisession eller i gruppesamtaleterapien.

Eller som metoden i den klassiske ’GIMform’, hvor man ligger i en afslappet tilstand og associerer til musiklytningen, guidet af terapeuten.

Jeg tilbyder derudover også musikterapi i bredere form til personer med traumer/ hjernetraume fx efter ulykke.
Og jeg har mange års erfaring i at arbejde musikterapeutisk med børn, unge og voksne med medfødte handicaps i form af kommunikationsforstyrrelser, fx ved autisme.  Jeg er også uddannet i MusicBreathing, som er en anerkendt metode til mennesker med PTSD eller dybtsiddende traumer, svigt eller forlænget sorgreaktion

Parterapi

Jeg har erfaring i parterapi hvor det handler om at afdække og løse kriser i ægteskabet eller parforholdet.
Det kan være kriser og problemer i parforhold/ ægteskaber, der har varet i mange år, men også helt unge par, der søger hjælp til at løse en krise frem for blot at ’kaste håndklædet i ringen’ og bare gå fra hinanden.

Krisen skal helst tages i opløbet

Desværre kommer folk ofte først meget sent i parterapi frem for at tage krisen i opløbet, –
derfor kan det hele være kørt meget op i en spids og kan føles helt håbløst, når man til sidst søger hjælp.
Men det er bestemt ikke håbløst, når blot der er en fælles vilje til at se på, hvad der er sket, hvorfor det er kommet dertil. Man skal først og fremmest blive lidt mere nysgerrig på bedre at forstå det fra den andens synspunkt, og i det hele taget få redskaber til at tale bedre med hinanden om det hele. Derudover handler det meget om at ændre dårlige vaner, både i handling og måden at kommunikere på.

Jeg hjælper til at finde ud af hvor problemet ligger og løse det

Det kan være sexologiske problemer, som man kan få god hjælp til at løse.
Det kan være uenigheder omkring børn eller prioriteterne i det fælles liv, man forsøger at leve sammen. Man kan være vokset lidt fra hinanden og have brug for at se på, hvordan der både kan være plads til samlivet, de fælles berøringsflader og også plads til forskellighederne og friheden i forholdet.

Gruppeterapi

Jeg tilbyder gruppeterapi for bestemte målgrupper f. eks. angstgrupper eller depressionsgrupper eller ungegrupper, hvor temaet kan være ensomhed, lavt selvværd og angst/ fobier.
Derudover er der spiseforstyrrelsesgrupper, dels i samarbejde med andre professionelle, hvor der sættes ind med en samlet indsats både med diæt motion og psykoterapi i gruppen.

Jeg bruger en blandet teknik

Der arbejdes i grupperne udfra en blandet teknik med både kognitiv terapi, hvor der både trænes imod en bedre håndtering af problemerne i hverdagen, og hvor gruppen sammen støtter hinanden i at klare f. eks. angstsituationer bedre.

Og derudover også en mere afdækkende terapi, hvor vi prøver at forstå årsagen til problemer, kigger på familiemønstre og fastkørte roller, som man kan have et ønske om at påvirke eller ændre i sit nuværende liv.
Ofte arbejder jeg også med musiklytninger i gruppen, hvor en fælles musiklytning kan give samtalen en anden dybde og andre indfaldsvinkler.

Hypnoterapi

Hypnoterapi er meget effektiv til Rygestop-hypnose og til behandling af søvnforstyrrelse.

Ofte er der i løbet af få sessioner gode resultater.

Desuden kan hypnoterapi anvendes ved angstlidelser og fobier.

Praxis Exner

Adresse

Møgelvangs Plads 3
7900 Nykøbing

Send en besked

Seng gerne en e-mail, hvis du har spørgsmål til de enkelte terapiformer eller hvis du ønsker at booke en aftale

Åbningstider

Mandag – fredag
kl. 9.00-15.30
efter aftale